Har Akismet ændret funktionalitet? Får pludselig en del kommentarspam

(1 indlæg) (1 voice)
  • Startet for 7 years siden af peteandersen
  • This topic is not a support question